علی قنبری

علی قنبری

علی قنبری متولد سال 1347 شاعر و مترجم ایرانی می باشد.

کتاب های علی قنبری

آنتولوژی شعر پست مدرن


از ایده های قدیمی می ترسم


به هنر فکر نکن، انجامش بده


به سیب زمینی ها فکر کن


هنر، پریدن در تاریکی ست


زندگی و شعر


شعر ماهی صید ناشدنی