لیلی گراهام

لیلی گراهام

لیلی گراهام در آفریقای جنوبی بزرگ شد و پیشتر روزنامه نگار بوده است. او اکنون به همراه همسر و بولداگ انگلیسی اش، Fudge، در ساحل سافتک زندگی می کند. او نویسنده شش رمان است، از جمله پرفروش ترین فیلم های Paris Secret و The Island Villa می باشد.

کتاب های لیلی گراهام

پاریس سحر آمیز