جی ال ویتریک

جی ال ویتریک

جي.ال ويتريك نویسنده پرفروش بین المللی کتاب My Mother's Secret است. هميشه شور و شوق او بود كه داستانی را در مورد چگونگی امکان پذیری هرگاه در ارتباط با یکدیگر با مهربانی، درک و شجاعت ایجاد کنیم، ایجاد کند. او که اصالتاً اهل تایوان است، از بدو ورود خانواده در سال 1968 در کانادا زندگی کرده است.

کتاب های جی ال ویتریک

راز مادرم