جوان استنلی بیکر

جوان استنلی بیکر

جوان استنلی-بیکر (متولد 20 مارس 1934) استاد برجسته تاریخ هنر در دانشگاه ملی هنر تاینان، تایوان است و نویسنده چندین کتاب در مورد هنرهای ژاپن و چین است.

کتاب های جوان استنلی بیکر

هنر ژاپن