قهرمان شیری

قهرمان شیری

قهرمان شیری متولد ۱۳۴۵ است. او در سال ۱۳۷۴ در دانشگاه تهران به درجۀ دکتری رسید و عنوان رسالۀ دکتری او، «پیش‌درآمدی بر داستان کوتاه در آثار داستان‌نویسان پیشگام ایران» بوده است.
دکتر شیری در طول سال‌های فعالیت خود در دانشگاه، علاوه بر تدریس، مشغول به تحقیق و بررسی در جنبه‌های مختلف ادبیات داستانی معاصر بوده است.
این کتاب‌ها حاصل فعالیت‌های او در حوزۀ ادبیات داستانی بوده است:
ـ داستان‌نویسی، شیوه‌ها و شاخصه‌ها، انتشارات پایا، ۱۳۸۲
ـ تحلیل و بررسی آثار بهرام صادقی، انتشارات پایا، ۱۳۸۵
ـ مکتب‌های داستان نویسی در ایران، نشر چشمه، ۱۳۸۷
ـ ابهام، فریاد ناتمام، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، ۱۳۹۱
ـ همسایه‌ی هدایت، انتشارات بوتیمار، ۱۳۹۳

کتاب های قهرمان شیری

تقلید و تنزل


تکوین و تکامل


ملکوت روایت


همسایه هدایت


جادوی جن کشی


روایت روزگار