مسعود خیام

مسعود خیام

مسعود خیام در سال ۱۳۲۶ در تهران به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهی و تحقیقات حرفه ای اش در زمینهٔ مهندسی علوم هوافضا بوده است. وی مدتی با سمت هماهنگ کنندهٔ مهندسی و تعمیرات هواپیما در هواپیمایی ملی ایران کار می کرد و مدتی نیز در دانشکاه های ایران به تدریس اشتغال داشت و زمانی نیز به کارهای مهندسی مشاور مشغول بود. وی از سال ۱۳۵۸ نوشته های ادبی خود را به چاپ رساند. او تحقیقاتی در زمینه خط فارسی دارد و پیشنهاد دهنده ابداع و ایجاد «خط فنی فارسی» است.مسعود خیام تاکنون چندین رمان و تحقیق و ترجمه منتشر کرده است.مقالات او در ایران تاکنون در مجلات «آدینه»، «دانش و مردم» و «کلک» به چاپ رسیده است.

کتاب های مسعود خیام

مثنوی برای جوان ترها


احمد شاملو چهره دیگر


خیام و ترانه ها


شاهنامه فردوسی


شب ایگوانا


نیم نگاه