نازی صفوی

نازی صفوی

نازی صفوی، (متولد ۱۳۴۶ در تهران) یک نویسنده است. از وی تا بحال دو رمان بنام «دالان بهشت» در سال۱۳۷۸ منتشر شد و سومین کتاب پرفروش ۱۴سال اخیر بوده‌است. رمان بعدی او، «برزخ اما بهشت» سال۸۳ منتشر شد. 

کتاب های نازی صفوی

دالان بهشت


برزخ اما بهشت


کتاب صوتی دالان بهشت