گی یرمو مارتینس

گی یرمو مارتینس

گی یرمو مارتینس آرژانتینی (زاده ی 29 جولای 1962)، از نویسندگان رمان و داستان کوتاه نسل سوم ادبیات معاصر آمریکای لاتین، دکترای منطق ریاضیات دارد و به ریاضیات، منطق، فلسفه، ادبیات و روابط بینابینی شان علاقه مند است.
«جنایات نامحسوس»، مهم ترین کتاب مارتینس، جایزه ی پلانه تا گرفته و به زبان های زیادی ترجمه شده است.

کتاب های گی یرمو مارتینس