حسین رسول زاده

حسین رسول زاده

حسین رسول زاده متولد سال 1338، شاعر و نویسنده ایرانی می باشد. رسول‌زاده است که از نیمه دوم دهه هفتاد به‌عنوان منتقد ادبی حضوری داشت و نقدهای او در مجلات ادبی و بعدها به صورت کتاب به چاپ رسید.

کتاب های حسین رسول زاده

در من کوچه ای زندگی می کند


نقد کی است؟