داتاتریا

داتاتریا

Dattatreya ، Dattā یا Dattaguru یا Duttatreya ، یک Sannyasi (راهب) یک خدا و پارادایم است و یکی از اربابان یوگا در هندوئیسم است. در بسیاری از مناطق هند و نپال او یک خدای محسوب می شود. در ماهاراشترا، گوا، کارناتاکا و گجرات، داتاتریه به عنوان آواتار (تجسم) از سه خدای هندو به برهما، ویشنو و شیوا، که در مجموع به عنوان تریمورت شناخته می شوند، در نظر گرفته می شود. در مناطق دیگر و برخی نسخه های متون مانند گارودا پورانا، براهما پورانا و ساتواتا سامهیتا، وی آواتار ماها ویشنو است. در داسام گرانت، وی به عنوان رودرا آواتار قلمداد می شود.

کتاب های داتاتریا

سرود رستگاری