پاراهامسا یوگاناندا

پاراهامسا یوگاناندا

پاراماهانزا یوگاناندا متولد ۵ ژانویه ۱۸۹۳ و درگذشته ی ۷ مارس ۱۹۵۲ که در هنگام تولد موکوندا لعل گوش نامیده می‌شد، یوگی هندی و گورویی بود که در شهر کلکته متولد شد و به بسیاری از غربی‌ها روش کریا یوگا را بوسیله کتابش معرفی کرد. یوگاناندا در گوراگ پور اوتار پرادش هند در خانواده ایی متعلق به طبقه کشتاریا متولد شد. بنا به گفته برادر جوانترش ساناندا، از اول جوانی اش تجربه و آگاهی موکوندا فراتر از حالت عادی بود. در جوانی اش به سراغ بسیاری از قدیسان و فرزانگان هندی به امید یافتن استادی روشن ضمیر برای اینکه او را در ممارست معنوی اش راهنمایی کنند، رفت. بعد از گذراندن امتحان متوسطه در هنر از کالج کلیسایی اسکاتلند در کلکته در ژوئن ۱۹۱۵، یوگاناندا با درجه یی معادل امروزی لیسانس هنر یا BA (که در آن زمان به عنوان AB شناخته می‌شد) از کالج سرامپور، کالج زیر نظر دانشگاه کلکته، فارغ تحصیل شد. این امر به او اجازه گذران زمان را در آشرام یوکتشوار در سرامپور به او می‌داد. در ۱۹۱۵، به‌طور رسمی وارد نظام رهبانیت شد و به نام «سوامی یواگاناندا گری» درآمد. در ۱۹۱۷ یوگاناندا مدرسه ایی را برای پسران در دیهیکا، در بنگال غربی که ترکیبی از روش‌های مدرن آموزشی با آموزش یوگا و آرمان‌های معنوی بود، تأسیس کرد. سال بعد، این مدرسه به رانچی نقل مکان کرد. این مدرسه بعدها به جامعه سات سنگ یوگودای هند، شاخه هندی از سازمان آمریکایی یوگاناندا تبدیل شد.


کتاب های پاراهامسا یوگاناندا

سرگذشت یک یوگی