فهیمه رحیمی

فهیمه رحیمی

فهیمه رحیمی (زاده ۱۳۳۱ - درگذشته ۱۳۹۲) نویسنده رمان‌های عامه‌پسند ایرانی بود. وی با داشتن ۷ کتاب در میان ۴۷ کتاب پرفروش پس از انقلاب ۵۷ در ایران، رکورددار آن فهرست بوده‌است. بیان مسائل، ترس‌ها و آرزوهای زنانه، اغراق در احساسات و توجه به مسئله جدایی و پیوستن از ویژگی آثار وی است.

کتاب های فهیمه رحیمی

گیسو


انتظار


غوغای بی هیاهو


باور آفتاب


برجی در مه


مرا یاد آر


عالیه


پنجره