امیل حبیبی

امیل حبیبی

امیل شکری حبیبی (28 ژانویه 1922 - 2 مه 1996) یک نویسنده عرب اسرئیلی، ادبیات عرب و سیاستمداری بود که به عنوان عضو حزب کنست برای احزاب کمونیستی مکی و رقه فعالیت می کرد.

کتاب های امیل حبیبی