م آرام

م آرام

م. آرام، نویسنده جوانی است که با نخستین رمانش با عنوان «نسکافه با عطر کاهگل» پا به عرصه رمان نویسی گذاشته و در اندک زمانی، موفق شده نظر بسیاری از خوانندگان عام و خاص را به خود جلب کند، به طوری که اثر وی به سرعت به چاپ سوم رسید و توانست به جوایز رمان اول ماندگار و کتاب فصل برسد و نیز کاندیدای جایزه معتبر جلال آل احمد شود. رمان دوم این نویسنده با عنوان «پاییز حافظیه» نیز همچون نخستین رمانش با استقبالی در خور توجه مواجه شده است. 

کتاب های م آرام

پاییز حافظیه


طلسم دلداده


نسکافه با عطر کاهگل