اریک هوفر

اریک هوفر

اریک هوفر، زاده ی 25 جولای 1902 و درگذشته ی 21 می 1983، فیلسوف و نویسنده ی آمریکایی بود.هوفر در برانکس نیویورک به دنیا آمد و در پنج سالگی می توانست کلمات انگلیسی و آلمانی را بخواند. در دروان کودکی هوفر، مادرش در حالی که او را در بغل داشت، از پله افتاد؛ این اتفاق باعث شد هوفر در هفت سالگی بینایی خود را از دست بدهد.سوی چشمان هوفر در پانزده سالگی بدون هیچ توضیح علمی بازگشت. او که می ترسید دوباره نابینا شود، از فرصت استفاده کرد و تا جایی که می توانست به مطالعه پرداخت. معلوم شد که بهبودی بینایی هوفر دائمی است اما او هیچوقت عادت مطالعه را کنار نگذاشت.او به لس آنجلس رفت و در این شهر، گهگاه می نوشت و برای پرداخت هزینه ها، کارهای مختلفی می کرد. اریک هوفر ده کتاب نوشت و در فوریه ی سال 1983، مدال آزادی ریاست جمهوری را دریافت کرد.

کتاب های اریک هوفر

مرید راستین


بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.