اورلاندو فایجس

اورلاندو فایجس

اورلاندو فايجس (متولد 1959) مورخ و نویسنده انگلیسی است که به دلیل آثاری که در مورد تاریخ روسیه و اروپا دارد شناخته شده است. وی استاد تاریخ در کالج بیرکبک، دانشگاه لندن است. فايجس بیشتر به خاطر آثارش در مورد تاریخ روسیه شناخته شده است، مانند A Tragedy People (1996) ، Dance Natata (2002) ، The Whisperers (2007) ، کریمه (2010) و Just Send Me Word (2012) و همچنین کتابهایی در مورد تاریخ اروپا ، مانند The اروپایی ها (2019). یک تراژدی، خلق مطالعه ای از انقلاب روسیه است، و تاریخ اجتماعی و سیاسی را با جزئیات زندگی نامه در یک روایت تاریخی تلفیق می کند.

کتاب های اورلاندو فایجس

تراژدی مردم انقلاب روسیه


فقط برایم نامه بنویس