آرکادی استروگاتسکی و بوریس استروگاتسکی

آرکادی استروگاتسکی و بوریس استروگاتسکی

آرکادی استروگاتسکی، زاده ی 28 آگوست 1925 و درگذشته ی 12 اکتبر 1991، و بوریس استروگاتسکی، زاده ی 14 آپریل 1933 و درگذشته ی 19 نوامبر 2012، نویسندگان روس داستان های علمی تخیلی بودند که در اکثر دوران حرفه ای خود با هم همکاری داشتند. برادران استروگاتسکی با تأثیر از نویسندگان روس کار خود را آغاز کردند اما با گذشت زمان، شیوه ی منحصر به خود را در نوشتن داستان های علمی تخیلی یافتند؛ شیوه ای که از دوره ی عقل گرایی در ادبیات شوروی ریشه می گرفت.

کتاب های آرکادی استروگاتسکی و بوریس استروگاتسکی

پیک نیک کنار جاده


خدا بودن سخت است


بیشتر بخوانید

شب های روشن ادبیات روسیه

در طول تاریخ هزار ساله ی روسیه، ادبیات این سرزمین جایگاه منحصر به فردی در فرهنگ، سیاست و تکامل زبان شناختی مردم روس داشته است