لین آر اسککتر

لین آر اسککتر

دکتر لین اسککتر، روانشناس مدرسه است که 12 سال است که به کودکان مشاوره می دهد. بسیاری از مراجعان وی دچار اضافه وزن هستند یا اضافه وزن دارند می شوند. او این کتاب را برای دخترانی مانند مشتری های خود نوشت.

کتاب های لین آر اسککتر

راز بزرگ و چاق من