جولی کاپلو

جولی کاپلو

دکتر جولی بی. کاپلو، روانشناسی بالینی دارای مجوز و دارای تخصص در مورد عواقب روانشناختی آسیب و ضعف در کودک است. او در کار گروهی از درد و اندوه آسیب زای شبکه ملی استرس آسیب زای کودک خدمت کرده است و او مدیر اصلی تحقیق NIMH است که پیامدهای سلامت روان را در کودکانی که والدین خود را از دست داده اند، بررسی می کند. او به همراه خانواده در ان اربور، میشیگان زندگی می کند.

کتاب های جولی کاپلو

سارا لبخند نمی زند