مریم خسروی

مریم خسروی

مریم خسروی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی مترجم شرکت دارویی پارس متولد سال 1363 می باشد.

کتاب های مریم خسروی

نگاهی نو به تفکر راهبری


جنس مدیر عالی


10 اصل برای زوج درمانی موثر


هارمونی رنگ در نقاشی