نیکی دالی

نیکی دالی

نیکی دالی (متولد: 13 ژوئن 1946) نویسنده و تصویرگر آفریقای جنوبی است که کتاب های تصویری وی از قدرت های تخیلی کودکان و زندگی روزمره باشکوه آنها تجلیل می کنند.

کتاب های نیکی دالی

صندلی بی ادب


پیتزای بابا


بله جمیلا!


تولدت مبارک جمیلا!


جمیلا کجاست؟


لباس جمیلا