سعید محسنی

سعید محسنی

سعید محسنی متولد سال 1355 در اصفهان، نویسنده، طراح، کارگردان، بازیگر است. وی لیسانس کارگردانی تئاتر، از دانشگاه سوره اصفهان؛1381ـ فوق لیسانس کارگردانی تئاتر، از دانشگاه تربیت مدرس تهران؛1388 می باشد. اجراهای وی شامل: نمایش نویسنده، کارگردان: "وقتی که قرص ماه کامل می شود" اصفهان، تالار سوره؛ 1377 "فرنگیس" اصفهان، تالار اندیشه؛ 1378 کارگردانی: "فاسق" (هارولد پینتر) اصفهان، به عنوان پایان نامه؛1381 نمایشنامه نویسنده: "مادر اجاره‌ای" اصفهان، تالار سوره؛ 1382 "نام تمام مردگان یحیی است" اصفهان، تالار سوره؛ 1384 "هنوز باران می بارد" اصفهان، تالار سوره؛ 1384 "زمان ته نشین شده" (اجرا نشده) "دختر سیب آتش" (اجرا نشده) است.

کتاب های سعید محسنی