الیزابت نابل

الیزابت نابل

الیزابت نابل در استرالیا به دنیا آمد و بزرگ شد و در آنجا تحصیلات خود را در فیزیوتراپی، فلسفه و مردم شناسی به پایان رساند. او در سال 1961 دانشجوی تبادل خدمات میدانی در توسان، آذربایجان بود. در سال 1973 پس از زندگی در خارج از کشور، او به ایالات متحده بازگشت و بخش سلامت زنان در انجمن فیزیوتراپی آمریکا را تأسیس کرد.

کتاب های الیزابت نابل