ریچارد هیتلمن

ریچارد هیتلمن

ریچارد هیتلمن (7 مارس 1927 - 14 اکتبر 1991) یک معلم و نویسنده یوگای آمریکایی بود که از طریق یکی از اولین مجموعه های تلویزیونی یوگا، یوگا برای سلامتی، به هاتا و راجاا یوگا آموزش می داد. ریچارد لاول هیتلمن در 7 مارس 1927، فرزند هیتلمن و فیله در نیویورک متولد شد. در اواخر دهه 40 هیتلمن شاگرد استاد معنوی هند، رامانا ماهارشی، به همراه پل برونتون بود. او همچنین به بودیسم ذن و به طور کلی بودیسم علاقه داشت. گفته می شود که وی در هنگام مرگ با دخترش در حال تفسیر دوباره کتاب مردگان تبتی بود. آموزه اصلی او این بود که در نهایت همه چیز فقط خود الهی است (انسان هندو) و این در همه مردم وجود دارد که از طریق مراقبه و سایر فنون یوگا تحقق می یابد. هیتلمن نوشت: "خود" کلمه دیگری برای "خدا" است. این خدایی است که مطلق، تغییرناپذیر، بدون ویژگی، آگاهی ناب، بدون آغاز و پایان است.

کتاب های ریچارد هیتلمن

یوگا در 28 روز