کریستوفر ام نوریس

کریستوفر ام نوریس

کریستوفر ام. نوریس (متولد 1957 ، سالزبری ، انگلستان) یک فیزیوتراپیست چارتر (MCSP) است و عمل فیزیوتراپی خود را با عنوان Norris Health در چشایر انگلستان اداره می کند. وی کارشناسی ارشد علوم ورزشی را از دانشگاه لیورپول انگلیس و دکترای توانبخشی ستون فقرات را از دانشگاه استافوردشایر انگلیس به دست آورد.

کتاب های کریستوفر ام نوریس

تمرینات شکم