پیتر کوکینوس

پیتر کوکینوس

پیتر کوکینوس پروفسور دانشکده پزشکی- بخش کاردیولوژی دانشگاه واشنگتون و مدیر مرکز ورزش و کهولت سن (CEA) است. تخصص او در حوزه‌ی فیزیولوژی ورزش/بیماری متابولیک قلبی است. او دارای مدرک دکتری فیزیولوژی ورزش از دانشگاه مریلند می‌باشد.

کتاب های پیتر کوکینوس