آلیسون مک کانال

آلیسون مک کانال

آلیسون مک کانل دارای مدرک لیسانس در علوم زیستی از دانشگاه بیرمنگام (بریتانیا)، مدرک کارشناسی ارشد در فیزیولوژی انسان و دکترا در فیزیولوژی تنفسی از دانشگاه لندن (بریتانیا) است. آلیسون از سال 2000 استاد فیزیولوژی کاربردی در دانشگاه برونل لندن بوده است. او عضو کالج پزشکی ورزشی آمریکا و انجمن علوم ورزش و ورزش بریتانیا (BASES) است و فیزیولوژیست معتبر BASES است. آلیسون مرجع پیشرو در آموزش عضلات تنفسی در جهان است و نویسنده مقالات علمی متعدد و چندین کتاب است. او مجری دائمی کنفرانس های علمی و پزشکی بین المللی است.

کتاب های آلیسون مک کانال