دیوید الکایند

دیوید الکایند

دیوید الکایند (زاده 11 مارس 1931) روانشناس کودک و نویسنده آمریکایی است. الکایند و خانواده اش هنگامی که هنوز نوجوان بود، به کالیفرنیا نقل مکان کردند. وی در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس تحصیل کرد و لیسانس هنر را در سال 1952 و دکترای فلسفه را در سال 1955 بدست آورد. دیوید همچنین دکترای افتخاری در علوم را در کالج رود آیلند کسب کرد (1987). یک استاد دیرینه در دانشگاه تافتز، کتابهای پیشگام خود - کودک عجول، قدرت بازی و آموزش، متخصصان آموزش و پرورش در دوران کودکی را از خطرات احتمالی "هل دادن" برنامه درسی دوره ابتدایی در همان سالهای اولیه زندگی کودک آگاه کرد. وی اظهار داشت، با این کار معلمان و والدین می توانند به شیوه های آموزشی و نامناسب آموزشی که از لحاظ توسعه نادرست هستند، سوق پیدا کنند. وی با اعتقاد به افت نشانگرهای اجتماعی همراه است.

کتاب های دیوید الکایند

نقش بازی در رشد کودک


کودک بی قرار