ویرجینیا ستیر

ویرجینیا ستیر

ویرجینیا ستیر (26 ژوئن 1916 - 10 سپتامبر 1988) یک نویسنده و درمانگر آمریکایی بود، مخصوصاً به دلیل رویکردش در خانواده درمانی و کارهای پیشگامانه اش در زمینه درمان بازسازی خانواده. وی به عنوان "مادر خانواده درمانی" شناخته می شود. مشهورترین کتابهای وی خانواده درمانی پیوستگی، 1964، ساخت مردم، 1972 و ساخت جدید افراد ، 1988 است.
وی همچنین به دلیل ایجاد مدل تغییر روند ویرایش ویرجینیا، یک مدل روانشناختی که از طریق مطالعات بالینی ایجاد شده است، مشهور است. مدیریت تغییر و معلمان سازمانی دهه های 1990 و 2000 برای تعریف نحوه تأثیرگذاری بر سازمان ها از این مدل استقبال می کنند.

کتاب های ویرجینیا ستیر