رابرت ایی اسلاوین

رابرت ایی اسلاوین

رابرت ادوارد اسلاوین (متولد 1950) یک روانشناس آمریکایی است که مسائل آموزشی و دانشگاهی را مطالعه می کند. وی با مدل آموزشی موفقیت برای همه شناخته شده است. وی استاد برجسته و مدیر مرکز تحقیقات و اصلاحات در آموزش در دانشگاه جان هاپکینز است.

کتاب های رابرت ایی اسلاوین

روان شناسی تربیتی