آزاده طاهایی

آزاده طاهایی

آزاده طاهایی متولد 1346 است. نخستین دفتر شعر او با عنوان «روی پل آلما چه می‌کنید خانم؟» در 80 صفحه از سوی انتشارات آهنگ دیگر در سال 1388 منتشر شد.

کتاب های آزاده طاهایی

لال حرف های آخر


نام تو زخم من است