ویلیام.ای.کورسارو

ویلیام.ای.کورسارو

ویلیام آ. کورسارو کلاس رابرت اچ. شفر از 1967 استاد وقف جامعه شناسی در دانشگاه ایندیانا، بلومینگتون است که در سال 1988 جایزه رئیس را برای آموزش برجسته دریافت کرد. او دوره های جامعه شناسی کودک، کودکی در جامعه معاصر و روشهای تحقیق قوم نگاری تدریس می کند.

کتاب های ویلیام.ای.کورسارو