مایکل دبلیو اپل

مایکل دبلیو اپل

مایکل دبلیو اپل (متولد 20 آگوست 1942) نظریه پرداز آموزشی است که در زمینه آموزش و قدرت، سیاست فرهنگی، نظریه و تحقیق درسی، آموزش انتقادی و توسعه مکاتب دموکراتیک تخصص دارد.
اپل استاد باسکوم استاد برجسته برنامه درسی و آموزش و سیاست های آموزشی در دانشگاه آموزش و پرورش ویسکانسین – مدیسون است، جایی که وی از سال 1970 تا 2018 تدریس می کرد. قبل از اتمام Ed.D. در 1970، در کالج معلمان، دانشگاه کلمبیا، اپل در مدارس ابتدایی و متوسطه در نیوجرسی، جایی که بزرگ شد، تدریس می کرد و همچنین به عنوان رئیس اتحادیه معلمان خود خدمت می کرد. بیش از سه دهه اپل با معلمان، اتحادیه ها، گروه های معاند و دولت ها در سراسر جهان در زمینه دموکراتیک سازی سیاست ها و اقدامات آموزشی همکاری کرده است.

کتاب های مایکل دبلیو اپل

دانش رسمی