دیوید الیارد

دیوید الیارد

دیوید الیارد(متولد 1942) بیش از 20 سال در رادیو ، تلویزیون و روزنامه به عنوان مفسر علم و فناوری کار کرده است. وی از سال 1978 هواشناسی را در تلویزیون ارائه داده است. او نویسنده "خشکسالی و طغیان باران ها: آب و هوا استرالیا" است.

کتاب های دیوید الیارد