فریده حق بین

فریده حق بین

دکتر فريده حق بين دانشیار گروه زبان شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا است.وی دارای کارشناسی مترجمی انگلیسی از دانشگاه الزهرا (1366)، کارشناسی ارشد زبانشناسی دانشگاه تهران (1370) و دکترای زبان­شناسی همگانی از دانشگاه علامه طباطبایی سال 1383 می باشد.

کتاب های فریده حق بین

زبان شناسی ایرانی


زبان روزنامه