جان بالچین

جان بالچین

جان بالچین نویسنده انگلیسی است که در سال 1997 از دانشگاه لندن فارغ التحصیل شد. او قبل از نویسندگی تمام وقت ، برای ExxonMobil کار می کرد.

کتاب های جان بالچین