جاناتان الن

جاناتان الن

جاناتان الن (Jonathan Allen) متولد سال 1957 میلادی، نویسنده و تصویرگر انگلیسی کتاب کودکان، به دلیل ایجاد کتاب های جذاب تصویری که دارای هنر ساده و آبرنگ خط و یک داستان دوست داشتنی کودک است، شناخته شده است.

کتاب های جاناتان الن

من بامزه نیستم!


من خوابم نمی آید!


من کتاب نمی خوانم!


من آماده نیستم!