ایمی دایکمن

ایمی دایکمن

من ایمی دایکمن، پرفروش ترین نویسنده نیویورک تایمز، برنده جوایز معتبر بین المللی ترجمه شده کودکان! کاری را که انجام می دهم دوست دارم! در حقیقت، من بیشتر می خواهم کتاب های بیشتری را برای کودکان درست کنم تا اینکه یک وب سایت شگفت انگیز درست کنم.

کتاب های ایمی دایکمن

تو خیلی خرس بدی هستی!


پسر + ربات


گرگوشک