سید صادق حقیقت

سید صادق حقیقت

سید صادق حقیقت (متولد ۱۳۴۱) استاد دانشگاه و نویسنده ایرانی در حوزه اندیشه سیاسی اسلام است. وی نظریه همروی را مطرح کرده‌است. نظریه همروی راه سومی میان دو گرایش متنی و گرایش فرامتنی به دین است؛ و در مقابل دو رویکرد حداکثری و حداقلی به اسلام، قرار می‌گیرد. کتاب روش‌شناسی علوم سیاسی از جمله آثار اوست .دكتر سيد صادق حقيقت سابقه تدريس در دانشگاه فلوريدا در سال ۱۳۹۵ را در كارنامه دارد و هم اكنون رئيس دانشكده علوم سياسى دانشگاه مفيد است.

کتاب های سید صادق حقیقت

روش شناسی علوم سیاسی


همروی