لطیف کاشیگر

لطیف کاشیگر

لطیف کاشیگرعضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و از پیشکسوتان حوزه نشر و پژوهش در حوزه فیزیک است. او برای ترجمه کتاب فیزیک عمومی برگزیدهٔ اولین دورهٔ کتاب سال ایران شد.

کتاب های لطیف کاشیگر

فرهنگ فیزیک


دوره درسی فیزیک 3