لوسی میکلت ویت

لوسی میکلت ویت

لوسی میکلت ویت (متولد: 1951) متخصص طراحی کتاب های هنری برای کودکان خردسال است و سریال First Art Book را برای Frances Lincoln، پرفروش ترین سریال های هنری Eye Spy (HarperCollins) و همچنین سری اول Art برای Frances Lincoln ایجاد کرده است.

کتاب های لوسی میکلت ویت

اولین کتاب هنر کودکان


اعداد در هنر