گیلیان ولف

گیلیان ولف

گیلیان ولف (Gillian Wolfe) مدیر یادگیری و روابط عمومی در گالری تصاویر دالویچ، یکی از مشهورترین مجموعه های خصوصی در انگلستان است. او همچنین به عنوان مشاور آزاد فعالیت می کند و در سراسر جهان به سخنرانی پرداخته است.

کتاب های گیلیان ولف

نور در هنر


نگاه کن(ترسیم خط در هنر)


نگاه کن(زبان بدن در هنر)


نگاه کن (زیرکی در هنر)