مایکل ا بری

مایکل ا بری

مایکل ‌ا بری (Michael A. Barry) (متولد 1948 ، در نیویورک) استاد دانشگاه پرینستون و مورخ تاریخ خاورمیانه و جهان اسلام بزرگتر است. وی از سال 2004 به عنوان مدرس فرهنگ اسلامی در گروه مطالعات خاور نزدیک پرینستون تدریس کرده، علاوه بر خدمت به عنوان رئیس مشورتی گروه هنر اسلامی در موزه هنر متروپولیتن (2005-2009) مشاور ویژه آقاخان اعتماد برای فرهنگ از سال 2009 نیز می باشد. یک مقام مستقر در هنر اسلامی و تاریخ و فرهنگ افغانستان، که او در مورد موضوعات او به طور گسترده به دو زبان فرانسه و انگلیسی نوشت، آثار باری شامل یک تاریخ استاندارد فرانسوی به زبان افغانستان است (Le Royaume de l'insolence )، زندگینامه ای از فرمانده فقید اتحاد شمال افغانستان، احمد شاه مسعود (مسعود: de l'islamisme à la liberté)، که در سال 2002 برنده جایزه فرانسه شد، و تاریخ تفسیری از نقاشی تصویری قرون وسطایی اسلامی از 15 تا قرن شانزدهم (هنر فیگور در اسلام قرون وسطایی و معما از بهزاد هرات (1535-1565)) است.

کتاب های مایکل ا بری

شرق بهشت