سمیرا کرملو

سمیرا کرملو

سمیرا کرملو دکتری روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی ، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی ، عضو شورای علمی گروه علوم شناختی جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی و عضو انجمن روانشناسی ایران می باشد. 

کتاب های سمیرا کرملو