ماهیار آذر

ماهیار آذر

دکتر ماهیار آذر متولد 1334T دانش آموخته ابتدائی در (میسیون دو کاتولیک) دبستان فرانسوی های اصفهان و فارغ التحصیل زبان فرانسه در 13 سالگی است و سپس عازم شیراز جهت دریافت دیپلم و گذراندن سیکل دوم دبیرستان در دانشگاه پهلوی سابق (دبیرستان دانشگاه) و بالاخره ورود به دانشگاه تهران و دانشکده پزشکی در سال 1353 و دریافت مدرک دکترای عمومی در سال 1360 و در سال 1363 وارد رشته تخصصی روانپزشکی در دانشگاه شهید بهشتی و در سال 1367 دریافت مدرک تخصصی روانپزشکی و علوم رفتاری شد و پس از آن به مدت یک سال استادیار رشته فوق در دانشگاه کرمان و 1368 استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران و بازنشته 1392 روانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی است.

کتاب های ماهیار آذر

داروهای رایج روان پزشکی


سینما و روان پزشکی


طلاق


اورژانس های طب داخلی


ازدواج


خودکشی