داریان لیدر

داریان لیدر

داریان لیدر(Alameda County ، کالیفرنیا ، 1965) روانکاو و نویسنده انگلیسی است.
لیدر در دانشکده سنت پاول در لندن تحصیل کرد، فلسفه را در کالج داونینگ، کمبریج و سپس تاریخ علم در پاریس تحصیل کرد، جایی که به عنوان تحلیلگر نیز آموزش دید. وی عضو بنیانگذار مرکز تجزیه و تحلیل و تحقیقات فروید (CFAR) است.
داریان لیدر رئیس کالج روانکاوی، معتمد موزه فروید و استاد افتخاری استاد روانکاوی در دانشگاه روهامپتون است. در سال 2015 وی سمت Mercier را در دانشگاه لووین به دلیل کار در روانکاوی دریافت کرد.

کتاب های داریان لیدر

جنون چیست؟


لاکان