نانسی مک ویلیامز

نانسی مک ویلیامز

دکتر نانسی مک ویلیامز، استاد مدعو در دانشکده تحصیلات تکمیلی روانشناسی کاربردی و حرفه ای در دانشگاه راتگرز است. او در مورد شخصیت و روان درمانی نوشته است.
مک ویلیامز نویسنده، معلم، سرپرست و درمانگر روانکاوی/پویا است. او در حال حاضر به صورت پاره وقت در دانشگاه راتگرز در نیوجرسی در دانشکده تحصیلات تکمیلی روانشناسی کاربردی و حرفه ای تدریس می کند و یک مطب خصوصی در لامبرتویل، نیوجرسی دارد. او رئیس سابق بخش روانکاوی (39) انجمن روانشناسی آمریکا (APA) است.

کتاب های نانسی مک ویلیامز

تشخیص روان تحلیلی