لیندا وودهد

لیندا وودهد

لیندا جین پائولین وودهد (متولد 15 فوریه 1964) یک استاد دانشگاه علمی انگلیس است که در زمینه مطالعات دینی و جامعه شناسی دین تخصص دارد. او از سال 1980 و برای شروع بحث و گفتگوهای عمومی در مورد ایمان بیشتر به خاطر کارهای خود در زمینه تغییر مذهبی شناخته شده است. وی را متیو تیلور، رئیس انجمن سلطنتی هنرها، به عنوان "یكی از متخصصان برجسته جهان در زمینه دین" توصیف كرده است. از سال 2006، او استاد جامعه شناسی دین در گروه سیاست، فلسفه و دین در دانشگاه لنکستر بوده است. او از سال 2007 تا 2012 مدیر برنامه AHRC / ESRC دین و جامعه بود.

کتاب های لیندا وودهد

درآمدی بر مسیحیت