جریمی استنگروم

جریمی استنگروم

جرمی استنگروم نویسنده، ویراستار و طراح وب سایت انگلیسی است. او با جولیان باگینی، مجله The Philosophers ’Magazine ، ویراستار و بنیانگذار مشترک است و چندین کتاب فلسفه را تألیف و ویرایش کرده است. او همچنین با اوفلیا بنسون از وب سایت "پروانه ها و چرخ ها" یکی از بنیانگذاران است. استنگروم لیسانس جامعه شناسی در سال 1985 از دانشگاه ساوتهمپتون، کارشناسی ارشد جامعه شناسی در سال 1987 از دانشکده اقتصاد لندن (LSE) و دکترای تخصصی در سال 1996، همچنین از LSE ، برای تز با عنوان "بسیج سیاسی و مسئله ذهنیت" را دریافت کرده است.

کتاب های جریمی استنگروم

فیلسوفان بزرگ