طاها جابر العلوانی

طاها جابر العلوانی

طاها جابر العلوانی متولد سال 1935 در عراق و در گذشته 4 مارس 2016، رئیس دانشگاه کوردوبا در اشبورن ، ویرجینیا ، ایالات متحده بود. وی همچنین امام الشفیعی حقوقی اسلامی در دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم اسلامی و اجتماعی در دانشگاه کردوبا بود.او در زمینه های نظریه حقوقی اسلامی ، فقه ، علوم قرآنی و اندیشه عمومی اسلامی فعالیت داشت. العلوانی بنیانگذار و رئیس پیشین شورای فقه آمریکای شمالی بود.

کتاب های طاها جابر العلوانی